Ehsaniha logo

بها دادن به نیروهای جهادی در بازسازی کشور

۲۱ دی ۱۴۰۱

در مناطق حاشیه‌نشینی و کم برخوردار می‌توانیم از گروه های جهادی استفاده و مدیران هر استان باید پای کار باشند و از شعار دست بردارند عمل کند

دسته‌بندی

حاشیه نشینی

Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط