Ehsaniha logo

پخت غذا توسط بچه ها

۲۴ بهمن ۱۴۰۱

تهیه و توزیع ۶۰پرس غذا توسط جوانان مسجد و گروه جهادی و توزیع بین نیازمندان