Ehsaniha logo

کلاس قرآن و نشاط

۲۰ دی ۱۴۰۱

روستای کوچیک ما چند وقتی که به برکت قرآن پراز شور و شادی شده.بچه ها این روزها خیلی بیشتر از قبل قرآن میخونند و بازی میکنند و ......خلاصه یک دوست خوب و جدید پیدا کردند.

دسته‌بندی

دینی و مذهبی

Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط