Ehsaniha logo

دومین پویش ملی درختیاری

۲۵ دی ۱۴۰۱

تلاش برای کاشت 2000 نهال مثمر توسط گروه جهادی شهید حاج حسین همدانی ، گروه جهادی شهید صیاد شیرازی و گروه جهادی شهدای مهاجران