Ehsaniha logo

گوشه ای از فعالیت های آموزشی موسسه خیریه و نیکوکاری مودت کاشان

۱۷ دی ۱۴۰۱

با توجه به شیوع گسترده بیماری کرونا در سطح کشور و تمدید تعطیلی و آنلاین بودن مدارس و عقب ماندن دانش آموزان در دروس؛ برآن شدیم تا فضایی را فراهم کنیم تا دانش آموزان (خانواده های بی بضاعت و آسیب دیده از بیماری کرونا) بتوانند عقب ماندگی تحصیلی خود را (به خصوص در دروس فارسی و ریاضی) جبران نمایند.

دسته‌بندی

آموزش

Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط