Ehsaniha logo

گروه جهادی شهید محمد زاده

۴ اسفند ۱۴۰۰

این کلیپ در سفر اخیر دکتر سلیمانی به استان سیستان و بلوچستان ضبط و تدوین شده توسط رسانه گروه جهادی شهید محمد زاده به پایان رسیده و نشر پیداکرده است


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط