Ehsaniha logo

قدردانی نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان از اقدامات گسترده ستاد اجرایی فرمان امام

۲۵ آذر ۱۴۰۰

ستاد اجرایی فرمان امام جلودار کمکهای خیرانه است