Ehsaniha logo

فعالیت های گروه فرهنگی سید الشهداء شهرستان شوش

۲۱ دی ۱۴۰۱

این گروه جهت کمک رسانی در امورات خیریه به محرومین و نیازمندان و همچنین خدمت رسانی به مردم عزیز در زمینهای فرهنگی؛عمرانی؛ اشتغال و... میباشد.


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط