Ehsaniha logo

نمایش پویش احسانی های گروه جهادی شهید قاسم صالحی ناحیه دهدشت

۴ اسفند ۱۴۰۰

ما جز با کارجهادی وکار انقلابی نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسانیم (مقام معظم رهبری) گروه جهادی شهیدقاسم صالحی با توجه اینکه هیچ خدمتی در دین اسلام بالاتر وبا ارزش تر ازکمک رسانی به محرومان نیست،دراین راستا با کمترین امکانات موجود خود وحمایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) وسازندگی سپاه تلاش خود رادرنقاط محروم وکم برخوردار شهر دهدشت وروستا های حومه بکار گرفت وتفکر بسیجی را زنده کردندبا:توزیع کمک های معیشتی،کمک های مومنانه،برنامه های آموزشی و فرهنگی ومشاوره ای،جمع اوری کمکهای مردمی وارتباط با خیرین برای گره گشایی از مشکلات مردم


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط