Ehsaniha logo

خیریه کلبه مهر علی (ع)

۲۳ بهمن ۱۴۰۱

خیریه کلبه مهر علی (ع) با شماره ثبت 3207 از سال 1395 فعالیت خود را اغاز نمود. اقدامات این خیریه به خانواده های تحت پوشش شامل خدمات معیشتی ، فرهنگی ، درمانی و مالی می باشد.


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط