Ehsaniha logo

توزیع ۲۰۰۰پرس غذای گرم توسط ستاداجرایی فرمان امام استان گلستان و هیئت یاحسین در روز عیدغدیر

۳۰ تیر ۱۴۰۱


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط