Ehsaniha logo

توزیع کمکهای مومنانه توسط گروه جهادی یاران ظهور

۲۰ دی ۱۴۰۱

گروه جهادی یاران ظهور با شناسایی ولی نعمتان مستحق وتوزیع عادلانه 400عدد بسته مواد غذایی به ارزش هر بسته هفت میلیون ریال با استفاده از ظرفیت خیرین منطقه


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط