Ehsaniha logo

مستند کرنا

۲۴ بهمن ۱۴۰۰

گزارشی از مظلومیت طلاب و دانشجویان ولائی در مهار کرنا که با دست خالی و به تنهائی بار چند شهرستان اطراف رو در طول مدت دو ماه برداشتند

دسته‌بندی

دینی و مذهبی

Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط