Ehsaniha logo

کار فرهنگی

۱۹ بهمن ۱۴۰۱

دوست داشتم بگم میزگرد عاشقانه ولی به کرسی عاشقی بیشتر میخورد اونجا یه لشکر عاشق سردار دور هم با هر تفکر و تیپ و اعتقاد حضور داشت و وجه مشترک حاج قاسم بود

دسته‌بندی

علمی و فرهنگی