Ehsaniha logo

اردوی خدمت برونسی ها در روستاهای شهرستان دشتی

۸ اسفند ۱۴۰۰

برگزاری اردوی طرح هجرت برونسی ها گروه جهادی شهید برونسی شهرستان بوشهر در راستای محرومیت زدایی و هجرت به مناطق محروم استان بوشهر ،پس از شناسایی اولیه اقدام به اردو در روستای گزدراز جنوبی و اقدامات عمرانی و محرومیت زدایی در روستای محمد آباد نمود. در این اردو که بصورت فصلی برکزار می کردد جهادگران شهید برونسی اقدامات جهادی به منظور کمک به ساخت منزل یک مستمند به انجام رساندند.