Ehsaniha logo

کرونا را شکست می‌دهیم

۲۴ بهمن ۱۴۰۱

باهمت جوانان اقدام به ضدعفونی کردن معابرو امکان عمومی شهرستان نمودند.


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط