Ehsaniha logo

تولید روسری های صادراتی خوس بافی

۹ بهمن ۱۴۰۱

روسری و سایر تولیدات باهنر خوس بافی از هنرهایی هست که در بین استان های جنوبی و کشورهای عربی طرفداران زیادی دارد. واز هنر هایی هست که جز مشاغل خانگی و با مواد اولیه مناسب تهیه می‌شود.بازار فروش صددر صدی دارد و قیمت کار هم بسیار عالی هست.دستمزد هر روسری از ۲۵۰۰۰۰۰۰ریال تا ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ریال از بافنده خریداری می‌شود(برای استان های جنوبی کشورمون)و برای صادرات خارج از کشور تا ۱۲ میلیون هم فروش می رود....مواد اولیه کار شامل تور مخصوص و نوار تقریبا قیطانی طلایی رنگ (ترجیحا)که توسط مربی از استان های جنوبی برای متربی تهیه می‌شود. نکته مهم:بافنده هنگام کار باید دقت داشته باشد که تور قیچی نشود که زحمات کار هدر رود. بانوانی که در این کار مشغول هستن بسیار راضی و مشتاق انجام کار هستن و در ماه درآمدی بین ۵تا۲۰ میلیون تومان دارند بستگی به گرفتن کار بیشتر و بصورت شراکتی کار کردن می باشد .

دسته‌بندی

کارآفرینی

Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط