Ehsaniha logo

توزیع بسته های معیشتی در منطقه خارتوران

۳۰ بهمن ۱۴۰۰

در 300 کیلومتری شهرستان شاهرود بهمراه توزیع 15 کیسه آرد