Ehsaniha logo

لبخند احسان در استان مرکزی به لب محرومین نشست

۲۸ بهمن ۱۴۰۰

آغاز پویش لبخند احسان در استان مرکزی به همت قرارگاه جهادی ستاد اجرایی فرمان امام با توسط قرارگاه جهادی مهاجر گروه تخصصی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی در شهرستان کمیجان

دسته‌بندی

پیشرفت منطقه ای