Ehsaniha logo

مقابله با کرونا ویروس ( ضدعفونی. تولید ماسک و ...)

۳۰ بهمن ۱۴۰۰

لبیک بسیجیان و نیروهای مردمی به فرمان رهبر معظم انقلاب برای ضدعفونی کردن شهر ها و مقابله با کرونا در سال 1398 (اوایل شروع کرونا ویروس) و ضد عفونی کردن مکان های عمومی و حساس شهر ماهدشت و همچنین افتتاح کارگاه تولید ماسک و ... گروه جهادی امام رضا (ع)، پایگاه امام رضا (ع)


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط