Ehsaniha logo

مادر شهید

۱۳ اسفند ۱۴۰۰

در قضیّه‌ی این بیماری اخیر، [یعنی] کرونا، فداکاری‌ها به قدری چشمگیر بود که افرادی را که در خارج از این کشور هم هستند به تحسین وادار کرد؛ مقام معظم رهبری


Ehsaniha logo

ویدئوهای مرتبط