آخرین مطالب ارسال شده در تکنولوژی

سایت آزمایشگاهی مدرسه

دانش آموزان پایه هفتم در حال کار در آزمایشگاه علوم

بازدید علمی

مطابق مصوبه شورای مدرسه و طبق برنامهریزی تقویم اجرایی جهت ایجاد ترغیب و رقابت بین کلاسی در هر سه پایه کلاس های منتخب از هر پایه در بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره سه تبریز در تاریخ۹۵/۹/۲۲ شرکت کردند. محتوای بازدید نیز آشنایی با رشته ها و تخصص های تولید محور و […]

فضای علمی و آموزشی مدرسه

کلاس درس پویا و استفاده از تکنولوژی آموزشی در دروس مختلف….

آخرین البوم های تصاویر دبیرستان احسان