آخرین مطالب ارسال شده در فایل های آموزشی

نمونه سوال نوبت اول

نمونه سوال نوبت اول

چرا ۱=۲ یا ۳=۴؟

چرا ۱=۲ یا ۳=۴؟

هوش همه چیز نیست!

در این مطلب به این مطلب به این سوال  خواهیم پرداخت که تنها هوش زیاد باعث موفقیت است؟

اصول اشکال فضایی

اصول اشکال فضایی

۱۱ قانون موفقیت در تحصیل

برنامه ریزی در هر فرآیندی به ویژه در زمان تحصیل و آن هم در ایام کنکور تاثیر بسزایی در موفقیت دانش اموزان و داوطلبان کنکور دارد و عبور از مسیر پر فراز و نشیب کنکور جز با ارائه برنامه ای حساب شده و متناسب با شرایط فردی داوطلبان محقق نمی شود.

آخرین البوم های تصاویر دبیرستان احسان