جهت مشاهده لیست اسامی  سه دانش آموز برتر هر کلاس و نفرات ساعی و تلاش گر هر کلاس اینجا کلیک کنید.