ضمن تشکر از حضور اولیا شرکت کننده در جلسه انتخابات انجمن اولیا و مربیان در روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۷/۲۶ ، بدینوسیله نتایج رای گیری بشرح ذیل اعلام می گردد :

۱- خانم دباغی تبریزی ۵۱ رای (عضو اصلی )

۲- آقای فلاح  ۵۰ رای (عضو اصلی )

۳- آقای علیزاد پورسعیدی ۴۸ رای (عضو اصلی )

۴- آقای ولی پور ۴۱ رای (عضو اصلی )

۵- آقای سعادت خواه ۳۸ رای (عضو اصلی )

۶- آقای زین العابدین زاده ۳۱ رای رای (عضو علی البدل )

۷- آقای تبریزی فر ۳۰ رای (عضو علی البدل )

۸- آقای اسدی ۲۷ رای (عضو علی البدل )