بهداشت روانی

به مناسبت هفته بهداشت روانی در تاریخ ۴ آبان ماه سال ۹۵ از جناب آقای دکتر اکبری حقیقت درخواست شد تا با دانش آموزان پایه دهم جلسه ای به این مناسبت داشته باشند.

اهم مطالب مطرح شده در جلسه :

  • بهداشت روانی چه تاثیری در زندگی فردی و اجتماعی دارد.
  • توان نه گفتن
  • اعتماد به نفس
  • کنترل استرس در شرایط مختلف
  • کنترل عصبانیت در مقابل انتقادات دیگران

 

akbari2 akbari3 akbari4