img_2403 img_2402 img_2421 img_2426 img_2456این مراسم با شکوه با قرائت زیارت امین الله توسط جناب آقای احمدپور آغاز شد، در ادامه یک مقتل خوانی به صورت نمایش نامه برگزار شد، سپس استاد محترم جناب آقای پاسبانطوس با روضه خوانی و مدیحه سرایی زینت بخش مراسم شدند که با سینه زنی و عزاداری همراه بود، مراسم با یک سفره احسانی به پایان رسید.