طبق روال ادوار گذشته امسال نیز مدرسه در طول تابستان برای هر سه پایه هفتم، هشتم و نهم برنامه های متنوع در قالب های فرهنگی و مذهبی- علمی و فنی- هنری و ورزشی تمهید نموده تا دانش آموزان در طول تابستان نیز ارتباط خود را با مدرسه حفظ نموده و اوقات خود را به بطالت سپری نکنند. این برنامه از ۹۶/۴/۱۲ شروع و در ۹۶/۵/۳۱ خاتمه خواهد یافت. برای پایه هفتم نیز یک برنامه دو هفته ای در شهریور ماه تمهید گردیده است.ریز برنامه تابستانی در فایل زیر آمده است.برای مشاهده اینجا کلیک کنید.