img_2622 img_2625 img_2626 img_2632 img_2636 img_2638 img_2643 img_2653، اعم از ویدیو پرژکتور حتی در دروس عمومی، تشریح در بخش زیست کتاب علوم، آزمایشهای داخل کلاسی در مباحث شیمی و فیزیک، استفاده از سایت رایانه، استفاده از فضای نمازخانه برای دروسی هدیه و پیام آسمانی و … از جمله فعالیت های آموزشی هستند.