این طرح با همت مسئولین مدرسه به خصوص مدیریت محترم در دوره اول دبیرستان چندین سال است که در مدرسه اجرا می گردد. این سال نیز طبق روال سالهای گذشته با حضور و شرف یابی دبیران گرامی هرچه گرمتر و باشکوه تر با برنامه های مختلف و متنوع فرهنگی، مذهبی و ورزشی از جمله نماز جماعت خاطره گویی، پخش مستن های تصویری، پینگ پنگ و …. برگزار شد که ارزیابی تمامی حاضرین از این چنین برنامه های با هدف ایجاد روحیه همکاری و تعصب و همیت بیشتر به کار و تلاش در مجموعه، بسیار مثبت بوده است.