به مناسبت هفته کتب و کتاب خوانی و در راستای تصمیمات گرفته شده در شورای مدرسه مبنی بر فعال کردن هرچه بیشتر کتابخانه و سوق دادن دانش آموزان به سمت کتاب و آشنمایی ایشان با روش های تحقیق و پروژه نویسی طرح مطالعاتی و پژوهشی در هر سه پایه در رشته های فرهنگب و هنر، علمی و مذهبی در قالب سه تیم از هر کلاس در حال پیگیری است و مقرر شده تیم های برتر در اسفند ماه معرفی و از جوایز نفیس بهره مند گردند.