معرفی اجمالی درس و اهمیت و جایگاه آن:

فيزيك از دروس تخصصي رشته رياضي فيزيك و رشته ي تجربي مي باشد و اهميت فراواني در پذيرش دانش آموزان در يك رشته خوب در يك دانشگاه خوب دارد. يك درس مفهومي و محاسباتي و در عين حال قابل لمس مي باشد و اگر به نحو صحيح تدريس شود دانش آموز از آن لذت مي برد.

روش مطالعه این درس:

بنده به عنوان دبير فيزيك، براي هر فصل جزوه اي كامل كه شامل درس نامه و سوالات تشريحي و سوالات تستي طراحي كرده ام كه دانش آموز را از كتاب و هزينه هاي ديگر بي نياز مي كند طبق برنامه كلاسي، بهترين حالت اين است كه در طول هفته ۴ تايم ۱٫۳۰ براي فيزيك اختصاص داده شود و دو تايم از اين چهار تايم قبل از كلاس درس باشد تا دانش آموز با آمادگي كامل حضور داشته باشد.

 

فعالیت های مورد انتظار در حین تدریس از دانش آموز:

(پیش مطالعه، جزوه نویسی، یادداشت برداری، رفع اشکال و …)

سعی می شود در هفته یک کوئیز برگزار شود بنابراین انتظار می رود با آمادگی حضور داشته باشد. بعد از اتمام هر فصل آزمون گرفته می شود و بعد آزمون و کوئیز رفع اشکال می شود. دانش آموز باید موارد گفته شده را دقیق در جزوه یادداشت کند و در زمان های مشخص شده رفع اشکال نماید. قطعا تمرینات و تست های گفته شده را حل نماید و با آمادگی کامل در کوئیز ها حضور داشته باشد.

 

فعالیت های مورد انتظار بعد از تدریس:

(نوشتن دفتر تکلیف، مطالعه کتاب ، مطالعه کتب کمک درسی، حل تست و ….)

یک سری از تمرینات و تست ها برای بعد از کلاس در نظر گرفته شده می شود بنابراین دانش آموز باید به نحو احسن جزوه  را مرور کند و سوالات را حل کرده و به دبیر مربوطه تحویل دهد. انتظار دارم با انرژی که برای دانش آموزانم می گذارم، ایشان با تمام وجود درس فیزیک را مرور و مطالعه کنند و از پرسیدن اشکال واهمه ای نداشته باشند و در تحویل تکالیف تمام تلاش خود را به کار گیرند. تمرینات در دفتر تمرین نوشته شود.