روش مطالعه این درس:

سوالات کنکور سراسری از معلومات است نه مجهولات – سوالات در حد کتاب درسی است ولی حجم مطالب نسبت به سایر دروس بسیار زیاد است. در هر صفحه از کتاب گاها ۱۰ مطلب متفاوت وجود دارد – درس زیست شناسی یک درس تفهیمی و تجسمی است نه فقط حفظی – حفظ کردن در تمام دروس لازم است حتی ریاضی – دانش آموز باید این درس را به صورت مفهومی یاد بگیرد – بعد تمام مطالب کتاب را کلمه به کلمه باید در ذهن داشته باشد لذا برای حفظ این شکل مطالب نمی توان بدون تفهیم این کار را انجام داد. تکیه بیشتر بر کتاب درسی داریم تا کتابهای کمک درسی و تست . باید بیشتر از آنی که تست کار بکند باید کتاب را بخوانند به دفعات زیاد وقتی مطمئن شدند که مثلا یک فصل را خوب به حافظه سپرده اند آنوقت سر وقت تست بزنند و اگر یک دور کتاب بخوانند و بگویند ما که  یاد گرفتیم بعد برود سراغ تست نتیجه مطلوب نخواهند داشت

فعالیت های مورد انتظار در حین تدریس از دانش آموز:

(پیش مطالعه، جزوه نویسی، یادداشت برداری، رفع اشکال و …)

سر جلسه کلاس دانش آموز حتما باید یادداشت برداری کند – در حین درس باید سوال بپرسد دانش آموزی که سوال نمی کند یعنی خوب درس را گوش و هضم نمی کند- بعد از اینکه خود به سراغ کتاب رفت باز هم اشکالاتی دارد – متاسفانه دانش آموزان زیاد اهل این کار نیستند

فعالیت های مورد انتظار بعد از تدریس:

(نوشتن دفتر تکلیف، مطالعه کتاب ، مطالعه کتب کمک درسی، حل تست و ….)

درس بسیار فرار است نیاز به مطالعه کتاب در هر روز است – تکرار بسیار زیاد منجر به نتیجه خوب می شود.