معرفی اجمالی درس و اهمیت و جایگاه آن:

این درس از دروس اختصاصی رشته تجربی است و پایه دروسی است که دانش آموزان در دانشگاه به صورت تخصصی مطالعه خواهند کرد. از نظر کنکور هم درس زیست شناسی در زیر گروه ۱ و ۲ ضریب ۴ را به خود اختصاص داده استو ازین رو بدیهی است اختصاص زمان مطالعه بیشتر به این درس آنان را به اهداف تحصیلی شان نزدیک تر خواهد کرد.

روش مطالعه این درس:

زیست شناسی درس کاملا مفهومی است به طوری هر مطلبی در این حوزه آموخته می شود به منزله تکه ای از یک پازل است که هرچه این تکه ها بیشتر به دست آید اطلاعات و مفاهیم آموخته شده روشن تر خواهد گردید. در عین حال چون انتقال مفاهیم از طریق کلمات (نه اعداد) می باشد و این کلمات در اکثر موارد منشاء غیر فارسی و بیشتر لاتین و انگلیسی دارند، تمرین و تکرار بیشتر سبب ماندگاری بیشتر در ذهن دانش آموز و به تبع آن عملکرد بهتری خواهد داشت. لذا با اطمینان بیشتر می توان گفتکه یادگیری این درس دفعتا غیر ممکن است و حتما باید جزء به جزء و در یک بازه زمانی متناسب صورت بگیرد. اگر بخواهیم روش مطالعه این درس را به طور خلاصه بیان کنیم، اینکه:

  • مطالعه مفاهیم به صورت مستمر و نه شب امتحانی
  • ارتباط دادن مطالب با آموخته های قبلی
  • استفاده از عکس و فیلم، چراکه ماندگاری مطلب را در ذهن افزایش می دهد.
  • مرور یاد گرفته ها با استفاده از فلش کارت، مطالعه مجدد، تست زنی و حل سوال و استفاده از کتب کار و … .

فعالیت های مورد انتظار در حین تدریس از دانش آموز:

(پیش مطالعه، جزوه نویسی، یادداشت برداری، رفع اشکال و …)

  • قبل از حضور در کلاس درس حتما مطالب جلسات قبلی را خوب یاد گرفته باشند.
  • در حین تدریس معلم، کاملا روی مطلب تمرکز داشته باشند و آن را با مطالب قبلی پیوند دهند.
  • یادداشت برداری نمایند.(به شرطی که از درس عقب نمانند.)
  • مطمئن شوند که درس را خوب فرا گرفته اند.

فعالیت های مورد انتظار بعد از تدریس:

(نوشتن دفتر تکلیف، مطالعه کتاب ، مطالعه کتب کمک درسی، حل تست و ….)

بهترین و طلائی ترین توصیه این است که درس را در همان روز تدریس، خوب بخوانند. نکته مهم: تست زنی در درس زیست شناسی بدون تسلط بر مطلب، از دست دادن فرصت مطالعه هست، پس زمانی به تست بپردازید که مطمئن شوید مطلب را به خوبی فرا گرفته اید.