معرفی اجمالی درس و اهمیت و جایگاه آن:

درس ریاضی۱ شامل مباحث جدیدی چون: دنباله ها، مثلثات، حل معادلات درجه۲ ، تعیین علامت و تابع و ترکیبیات است. این درس جزو دروس پایه دوره دوم متوسطه می باشد و اهمیت بسیاری در یادگیری سایر دروس ریاضی و هندسه در سال های آتی دارد.

روش مطالعه این درس:

گوش دادن و توجه کامل هنگام تدریس دبیر در کلاس درس و خلاصه برداری و نکته برداری از مطالب تدریس شده در کلاس، مطالعه کتاب درسی و حل مثال ها و فعالیت های متن کتاب و نیز تمرینات مربوط به هر مبحث و طرح سوالات مشابه مثال های کتاب و حل آنها که این امر به یادگیری بهتر آن منجر می شود. داشتن مرور روزانه(حداقل ۱۵ الی ۲۰ دقیقه) و مرور آخر هفته(۳ الی ۴ ساعت) که برای کلیه دروس باعث تثبیت یادگیری می شود.

فعالیت های مورد انتظار در حین تدریس از دانش آموز:

(پیش مطالعه، جزوه نویسی، یادداشت برداری، رفع اشکال و …)

داشتن پیش مطالعه از مبحث مورد نظر و مطالعه پیش نیاز های مربوطه از دروس یا کتاب های سال قبل، یادداشت برداری از نکات مهم تدریس و توجه کامل به دبیر و سوال از اشکالات به وجود آموده و رفع آنها.

فعالیت های مورد انتظار بعد از تدریس:

(نوشتن دفتر تکلیف، مطالعه کتاب ، مطالعه کتب کمک درسی، حل تست و ….)

مرور مطالب خوانده شده در کلاس درس در همان روز، حل تمرینات ارائه شده توسط دبیر، همچنین جمع آوری تمرینات با سطوح مختلف برای مبحث مربوطه و حل آنها و یادداشت برداری از اشکالات درسی و سوال و رفع آنها در جلسه بعدی.

کتاب سیر تا پیاز گاج برای مطالعه بیشتر به دانش آموزان پیشنهاد شده است. روز های چهارشنبه زنگ کنکور از مسائل تستی آن که تقریبا در دو هفته حدود ۲۰تا۳۰ سوال مشخص می شود، حل و رفع اشکال میکنیم.

همچنین در این کتاب مسائل تشریحی در یک بخش مجزا نوشته شده است تا دانش آموزانی که میخواند تمرینات مشابه کتاب درسی و نمونه سوال برای یادگیری بهتر مطالعه کنند از آن بخش کتاب به اختیار استفاده کنند.

کتاب های پیشنهادی برای مطالعه بیشتر:

سطح متوسط: ماجراهای من و درسام خیلی سبز – سوالات پر تکرار قلمچی – گل واژه

سطح پیشرفته: پرسش های ۴گزینه ای خیلی سبز(پیشرفته تر از آن سری نردبام) – میکرو طبقه بندی گاج – آبی رنگ قلمچی