معرفی اجمالی درس و اهمیت و جایگاه آن:

در دين و زندگي دهم با مباحث هدفمندي نظام آفرينش و برترين هدف يعني تقرب به خداوند آشنا شد. راه هاي رسيدن و سرمايه هاي وصول به اين هدف مورد ارزيابي قرار مي گيرد. ديدگاه انسان ها به مرگ و مسئله معاد و دلايل ضرورت و امكان معاد بررسي شده و آثار محبت به خدا و  . . . واقعه عضم يعني قيامت و مراحل اين رخداد بزرگ مورد توجه واقع شده- و نيز عزت نفس و نهايتا احكام مربوط به نماز و روزه و . . . . بررسي مي شود.

روش مطالعه این درس:

  • مطالعه متن كتاب
  • مطالعه درس نامه يكي از كمك آموزشي ها كه در پايين خواهد آمد مطالعه نمايند و نهايتا براي آشنايي با تست ها و آمادگي براي كنكور تست ها را از كمك آموزشي مطالعه نمايند.

فعالیت های مورد انتظار در حین تدریس از دانش آموز:

(پیش مطالعه، جزوه نویسی، یادداشت برداری، رفع اشکال و …)

چون متن كتاب در سر كلاس به شيوه ويديو پروژكتور تدريس مي شود اگر متن كتاب قبل از ورود به كلاس

  • مورد مطالعه سطحي يا عميق توسط دانش آموز انجام گيرد براي درك مطلب كمك شايان خواهد كرد.
  • مواردي كه مورد تاكيد قرار مي گيرد با مداد علامت گذاري شود.
  • و صد البته دقت در كلاس و توجه به توضيحات مورد انتظار است.

فعالیت های مورد انتظار بعد از تدریس:

(نوشتن دفتر تکلیف، مطالعه کتاب ، مطالعه کتب کمک درسی، حل تست و ….)

از كتاب هايي مانند :

  • خيلي سبز
  • گاج
  • يا يكي از كتاب هاي كمك آموزشي كه حاوي درس نامه و سوالات تستي مي باشد مورد مطالعه قرار گيرد