معرفی اجمالی درس و اهمیت و جایگاه آن:

این درس پیشتر از زمان اواسط جنگ تحمیلی اقدام به نوشتن نمودند و مطالب آن در مورد ۸  سال دفاع مقدس بود و از طرف دیگر به مبانی دین و اعتقادی ما نیز مربوط میشد (مبحث جهاد) و ثانیا به روش های تهاجمی دشمن نیز ارتباط داشت. فلذا در ۲ موضوع به آن پرداخته شد، یکی جهاد اصغر یعنی مبارزه با کفار و دیگری جهاد اکبر یعنی مبارزه با نفس در جنگ نرم و از طرف دیگر این در به دانش آموزان اجازه میدهد که کسانی که علاقه به شغل نظامی گری دارند به آن سوق یابند.

روش مطالعه این درس:

روش مطالعه این درس تئوری و عملی می باشد و همچنین سمعی و بصری مطالبش به روز یعنی اگر دانش آموز با اخبار سر و کار نداشته باشد زیاد با مطالب آن آشنا نخواهد شد، فلذا تشویق میکنیم که با اخبار سراسری بیشتر سر و کار داشته باشند و از طرف دیگر به کتب جبهه و جهاد اعم از قرآن و حدیث و نهج البلاغه و خاطرات رزمندگان دفاع مقدس مطالعه داشته و سرو کار ما بیشتر با این موارد می باشد.

 

فعالیت های مورد انتظار در حین تدریس از دانش آموز:

(پیش مطالعه، جزوه نویسی، یادداشت برداری، رفع اشکال و …)

از دانش آموزان خواسته شده که یک دفتر ۴۰ برگ همراه داشته باشند و به ۲ قسمت تقسیم کنند، یکی مبوط به جهاد اصغر مطالبی که مربوط به کتاب اعم از تکالیف و پاسخ به پرسش های کتاب و دیگری مربوط به جهاد اکبر در خصوص جنگ نرم و خود سازی معنوی دانش آموزان مطالبی گفته می شود و در دفتر می نویسند.

 

فعالیت های مورد انتظار بعد از تدریس:

(نوشتن دفتر تکلیف، مطالعه کتاب ، مطالعه کتب کمک درسی، حل تست و ….)

  • نوشتن تکالیف کتاب در دفتر
  • مطالعه کتب جنبی که در بالا اشاره شد.