روز آزمایشگاه

برنامه درسی دروس فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی و زمین شناسی با این دیدگاه که به همراه ارائه مبانی نظری از آزمایش ها فعالیت های علمی نیز در آموزش استفاده شود ، تدوین شده است. انجام فعالیت های آزمایشگاهی علاوه بر تثبیت یادگیری و افزایش میزان ماندگاری مفاهیم آموخته شده ، به کسب مهارتهایی منجر می گردد که در زندگی روزمره مورد استفاده قرار گرفته و زمینه های نوآوری و خلاقیت دانش آموزان را فراهم می سازد.

img_0179 img_0180 img_0183 img_0290 img_0291 img_0292 img_0293 img_0294 img_0295 img_0296 photo_2016-11-02_12-05-26