اولین جلسه هدایت تحصیلی مختص اولیای پایه نهم در راستای توجیه آزمون مشاوره ای اینترنتی در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۶ برگزار گردید.