میلاد مرتضی اسدالله حیدر است  ,  جشن ولادت علی(ع) آن میر صفدر است

زوجی برای فاطمه حق آفریده است  ,  این زادروز همسر زهرای اطهر است