نماز جماعت

ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال:

صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد بخمس و عشرین درجة “فضیلت نماز جماعت بیست و پنج برابر نماز فرادا می باشد.”

هر روز در مدرسه در زنگ نماز دانش آموزان به امامت حجت الله والمسلمین شیر علیزاده نماز ظهر و عصر را به صورت جماعت برگزار میکنند.

img_0381

 

img_0428

 

img_0431

 

img_0432