دانش آموزان پایه دهم ریاضی و تجربی در تاریخ ۲۷ بهمن ماه برای آشنایی با رشته های دانشگاهی و بازدید از بزرگترین و معتبرترین دانشگاه غرب کشور به محل این دانشگاه مراجعه کرده و از امکانات و … این دانشگاه بازدید کردند.

مشاهده گزارش تصویری در ادامه … متاسفانه از دانش آموزان دهم  های تجربی که از دانشکده پزشکی و دندان پزشکی بازدید نمودند عکسی در دست نداریم 🙁