بارم بندی فیزیک دهم

با توجه به تغییر کتاب های پایه دهم بارم بندی درس فیزیک در پایه دهم ریاضی و دهم تجربی به قرار زیر است : 

photo_2016-10-17_20-41-31 photo_2016-10-17_20-41-15