انتخاب شغل فر آيندي مبهم و پيچيده اي است. انتخاب شغل با عوامل متعددي بستگي داردو با مشكلاتي نيز همراه  مي باشد. براي مطالعه و بررسي عملي و عيني انتخاب شغل بايد سئوالات زير را مطرح و سپس پاسخي مناسب براي هر يك تعيين شود :

 

۱- كدام يك از خصوصيات فردي بطور قاطع در انتخاب شغل تاثير بيشتري مي گذارد ؟

 

۲- چه وجوه تمايزي بين انتخاب , ترجيح و انتظارات شغلي وجود دارد ؟

 

۳- تعريف عملي و علمي انتخاب شغل چيست ؟

 

۴- چه شرايطي براي انتخاب شغل لازم و ضروري است ؟

 

۵- انتخاب شغل را چگونه مي توان اندازه گرفت و آزمونهاي مورد استفاده در سنجش آن بايد داراي چه خصوصياتي باشند ؟

 

حداقل چهار دليل عمده در اين باره هست كه چرا انتخاب عاقلانه يك شغل اهميت دارد. اين دلايل عبارتند ار :

 

۱- انتخاب شغل ممكن است معلوم دارد آيا شخص شغل پايداري خواهد داشت يا بيكار خواهد ماند. استخدام در بعضي از مشاغل آشكارا نا منظم است و در برخي ديگر ثابت تر و اطمينان بخش تر . با انتخاب شغلي كه ثبات نسبي استخدامي در آن شناخته شده فرد مي تواند احتمال داشتن كاري را براي خود افزايش دهد ولو آنكه ميليونها افراد ديگر بيكار باشند.

 

۲- انتخاب شغل ممكن است به موفقيّت يا شكست بينجامد.

 

افراد از نظر خصوصيات رواني و از نظر ميزان استعداد ها با يكديگر متفاوتند. مشاغل نيز از نظر نيازمندي به استعداد ها و حد قابل پذيرش در انجام كارها با هم اختلاف دارند. شخصي با انتخاب شغلي كه لازمه آن استفاده از قواي خويش و استفاده از حداقل ناتوانيهاي اوست ممكن است احتمال موفقيت خود را افزايش دهد.

 

۳- انتخاب شغل نشان مي دهد كه فرد از كارهاي خويش لذت خواهد برد و يا از آن تنفر خواهد داشت.

 

احتمالا مشاغل نادري هستند كه در آنها فرد بايد كارهائي را كه از آنها متنفر است انجام دهد با انتخاب عاقلانه شغل فرد مجبور نخواهد شد به كارهايي اشتغال ورزد كه از بسياري چيزهاي آن نفرت دارد با انتخاب صحيح شغل , فرد ممكن است سهم عمده اي از لذايذ زندگي و خشنوديهاي كار را براي خويش فراهم آورد.

 

۴- انتخاب شغل تقريبا در همه جنبه هاي زندگي موثر است.

 

انتخاب شغل به روشهاي مختلفي نظام ارزشها , آرمانها و رفتار روزانه فرد را تحت تاثير قرار مي دهد و در تعيين نوع شخصيتي كه وي خواهد  داشت اثر مي گذارد. انتخاب صحيح شغل در تعيين وضع اجتماعي و اقتصادي خانواده بطور كلي موثر است.

 

انتخاب صحيح شغل در سلامتي رواني و جسمي فرد , تندرستي و آسايش اعضاي خانواده تاثير دارد.

 

همچنين انتخاب شغل فرصتهاي ازدواج دختران را بيشتر مي كند.

 

اشتغال صحیح و گزینش افراد مناسب برای انجام مشاغل از مهمترین عوامل مؤثر در رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه و تأمین کننده سلامت روانی انسانها، نیل به خودکفایی مملکت و بی نیازی از دیگران محسوب می شود. اشتغال یکی از اساسی ترین فعالیتهای زندگی انسان به شمار می رود و هر فردی برای امرار معاش و تداوم زندگی، باید ساعاتی از اوقاتش را کار کند و واقعه ای است که برای همه انسانها در برهه ای از زمان اتفاق می افتد و هیچ کس را گریزی از آن نیست.

 

بقا و رشد جامعه به اشتغال وابسته است. جوامعی که انسانهای فعال و کارآمد دارند بر زندگی خویش حاکم بوده و به شکلهای گوناگون در تعیین شیوه های زندگی جوامع دیگر اثر می گذارند.

 

از طرفی رضایت شغلی، عامل مهمی در احساس رضایت از زندگی است و تمام رفتارها و روابط انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم متأثر از نحوه اشتغال فرد است. مفاسد اجتماعی نیز به دلایل متعدد ریشه در بیکاری دارند و از طریق اشتغال مناسب می توان بسیاری از نابسامانی ها را برطرف کرد.