شورای دانش آموزی

در تاریخ سوم آبان ماه سال تحصیلی ۹۶-۹۵  راس ساعت ۹ صبح رای گیری از دانش آموزان در سالن اجتماعات دبیرستان احسان شروع شد و پس از شمارش آرا دانش آموزان ذکر شده در زیر به عنوان نمایندگان دانش آموزان در شورای دانش آموزی انتخاب شدند.

نتایج آراء شورای دانش آموزی دبیرستان احسان

تعداد کل آراء : ۹۹

اعضای اصلی

نفر اول :       مهدی اسدالله زاده                              تعداد رای : ۵۸

نفر دوم :       مهدی انوری                                      تعداد رای : ۵۷

نفر سوم :       رضا زارع                                          تعداد رای : ۳۲

نفر چهارم :    مهدی کیانی                                     تعداد رای : ۳۱

نفر پنجم :      کسری علیزاده                                  تعداد رای : ۲۹

اعضای علی البدل

نفر ششم :      امیرحسن صادقی نیا                         تعداد رای : ۲۸

نفر هفتم :      علی صدیقی                                    تعداد رای : ۲۷

 

123 985 5656 5665 89765 4585456 8914521452 img_0182