با توجه به دغدغه مسئولین مدرسه در مورد انس هرچه بیشتر دانش آموزان با مطالعه، طی جلسات مکرر مصوب گردید، در پایه هفتم هر دانش آموز یک کتاب با توجه به علاقه خود و پذیرش دبیر راهنما تهیه و در قفسه کتاب کلاس خود قرار دهند و در ساعات تفکر و سبک زندگی مطالعه نمایند تا با روش های مطالعه و درک مطلب آشنا شوند. در پایه هشتم نیز مقرر شد هر دانش آموز یک کتاب با نظر دبیر راهنما از کتاب خانه انتخاب و بعد از نیمسال اول مطالب آن کتاب را به صورت کنفرانس در کلاس تفکر ارائه دهند. در پایه نهم نیز مقرر شد کلاس های انشا در کتابخانه برگزار گردد و دانش آموزان برای بالا بردن مهارت های نوشتاری خود یک کتاب را اختیار نموده( هدف آشنایی با زندگینامه ائمه معصومین) و آن را تخلیص نمایند.