بسمه تعالی

آیین نامه اجرایی طرح پویش

در هر چهل و پنج روز برای هر دانش آموز به صورت پایه ای امتیازاتی از بیست در شش آیتم در نظر گرفته می­شود. این آیتم ها به صورت زیر تغریف می شود:

۱) معدل اکتسابی در ۴۵ روز   ۲) انضباط     ۳) انجام تکلیف     ۴) حضور در نماز    ۵) نظر دبیرراهنما        ۶) نظر اولیا

۱) برای دانش آموزان ساعی در ۴۵ روز دوم به بعد که به صورت تغییر در منطقه آموزشی از قرمز به زرد یا از سبز به آبی معرفی می شوند، سه امتیاز به معدلشان افزوده می شود و برای دانش آموزانی که خود را در منطقه آبی حفظ کنند در ۴۵ مربوطه دو امتیاز به امتیازشان افزوده می گردد.

۲) در نمره انضباط نیز برای نظم یار ها و یا دانش آموزانی که واقعا فراتر از حد انتظار معاونت انضباطی در امور منظم هستند حداکثر تا یک امتیاز به ۲۰ آنها افزوده می شود.

۳) در امتیاز تکلیف قبل از تبدیل به ۲۰ تعداد تکالیف شمرده خواهد شد و به ازای هر نقص تکلیف ۱٫۵ نمره و به ازای هر عدم انجام تکلیف ۳ نمره از جمع تعداد تکالیف که همان امتیاز تکلیف است، کم خواهد شد و سپس نمره حاصل به امتیاز  از ۲۰ تبدیل می گردد. لازم  به توضیح است که از هر دانش آموز یک عدم انجام تکلیف یا دو نقص تکلیف در هر ۴۵ روز بخشیده می شود.

لذا به دانش آموزانی که اصلا نقص و عدم انجام تکلیف نداشته اند، نیم  امتیاز به ۲۰ آنها افزوده خواهد شد.

۴) برای مسئولین داخلی نماز خانه، موذن و مکبرها، دانش آموزانی که در روزهای غیر از نماز پایه خود در نمازهای جماعت حضور دارند، از نیم تا  یک امتیاز به ۲۰ آنها افزوده خواهد شد.

۵) برای دانش آموزانی که به عنوان معلم یار در هر کلاس حضور دارند یک امتیاز، برای سرگره های درسی هفتادو پنج صدم امتیاز و برای مسئولین داخل کلاسی نیم امتیاز به ۲۰ آنها افزوده خواهد شد.

تبصره: لازم به ذکر است که در موارد وتبصره های زیر نمره بندهای ۱ تا ۵ می تواند بیشتر از ۲۰ و حداکثر نیز در نظر گرفته شود:

** جوایز مصوب برای امتیاز هر ۴۵ روز به شرح زیر است:

نوع جایزه امتیاز مورد نیاز حدنصاب نفرات به ازای هر پایه زمان برگزاری
سالن فوتبال ۱۲۰ ۱۴ نفر از هر پایه دی ماه
پارک آبی با ضیافت نهار ۲۴۰ ۶ نفر از هر پایه بهمن ماه
شهر بازی و رستوران لاله پارک ۳۵۰ ۶ نفر از هر پایه اسفند ماه
اردوی یک روزه جلفا ۴۷۰ ۷ نفر از هر پایه اردیبهشت ماه

* لازم به توضیح است که در صورتیکه در هر مرحله اگر نفرات متقاضی بیشتر از حد نصاب باشد اولویت با دانش آموزانی خواهد بود که امتیاز بیشتری دارند. درضمن از هردانش آموز استفاده کننده امتیاز جایزه مربوطه کسر خواهد شد.

تبصره: طبق مصوبه در شورای مدرسه جهت ترغیب هرچه بیشتر دانش آموزان مناطق قرمز و زرد در صورت تغییر مناطق خود در ۴۵ روز بعدی به بالا و حفظ آن، در صورت استفاده از جوایز، امتیاز آنها عودت داده خواهد شد.

*  هفت نفر برتر کارت پویش در پایان سالتحصیلی(بدون احتساب امتیازات استفاده شده که از جمع کل امتیازات کسر شده بودند) واجد شرایط برای شرکت در اردوی زیارتی مشهد خواهند بود.

برای مشاهده بنر لیست اسامی استفاده کنندگان اینجا کلیک کنید.