وقتی مطلبی را یاد می‌گیرید و با حل تمرین تشریحی، آن را در ذهن ماندگار می‌کنید و با تمرین و تکرار در بازه‌های زمانی معین، سعی در انتقال یادگیری‌ها به حافظه‌ی بلندمدت خود دارید، نباید مهم‌ترین مرحله‌ی مطالعه، یعنی تست زنی برای مباحث مختلف را نادیده بگیرید.

حل تست باعث می‌شود که به کاربرد هر فرمول و نکته‌ی مهم در حل سؤال با تیپ‌های مختلف پی ببرید. با توجه به این‌که سؤالات کنکور به صورت چهارگزینه‌ای مطرح می‌شود، لازم است دانش‌آموزان مهارت حل تست خود را تا جایی که امکان دارد تقویت کنند.

تست زنی در شرایط مختلف

وقتی سر جلسه‌ی کنکور می‌خواهید به یک تست پاسخ دهید، در مدت‌زمان ۴۵ یا نهایتاً ۹۰ ثانیه باید چند کار مهم را انجام دهید:

 

ابتدا باید فضای آزمون را برای خودتان عادی‌ کنید و تصور کنید کنکور یکی از آزمون‌های جمع‌بندی است و با حفظ آرامش و اعتمادبه‌نفس شروع به خواندن سؤالات کنید.

 

باید صورت سؤال را با دقت بخوانید و مفهوم سؤال و در صورت امکان نکته‌‌ی انحرافی آن را دریابید و تشخیص دهید که می‌توانید به این سؤال پاسخ دهید یا خیر.

 

اگر سؤال مربوط به یک درس عمومی یا بخش متنی درس‌های اختصاصی باشد باید با یادآوری متن مورد نظر از کتاب درسی و با بررسی دقیق گزینه‌ها، پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

 

اگر سؤال راه‌حل جبری داشته باشد باید فرمول لازم برای حل آن را به یاد آورده و با دقت در جای‌گذاری داده‌ها، به جواب آخر دست یابید و از بین گزینه‌ها، جواب درست را انتخاب کنید.

 

دو عامل سرعت عمل و دقت را سر جلسه‌ی آزمون به صورت هم‌زمان به کار بگیرید؛ یعنی با دقت سؤالات را بخوانید و با سرعت و دقت به آن‌ها پاسخ دهید. اگر سرعت شما زیاد باشد و دقت لازم را نداشته باشید، پاسخ‌های اشتباهتان را افزایش خواهید داد و اگر دقت زیادی داشته باشد و سرعت لازم را نداشته باشید، با وسواس به تست‌ها پاسخ خواهید داد و زمان لازم برای پاسخ‌گویی به بسیاری از سؤالات آسان را از دست خواهید داد.

 

آزمون‌های برنامه‌ای فضای مناسبی را برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند که با پاسخ‌گویی به انواع سؤالات در بازه‌‌های زمانی معین، سرعت عمل و دقت خود را به صورت هم‌زمان تقویت کنند. اگر آزمون‌ها را مکانی برای یادگیری قلمداد کنید، مطمئناً تجربه‌های زیادی کسب خواهید کرد. در آزمون حفظ آرامش را یاد می‌گیرید، در آزمون دیگر، سرعت و دقت‌تان را افزایش می‌دهید، در دیگری، اراده‌ی نه گفتن به سؤالات دشوار را پیدا می‌کنید، در آزمون بعدی، مهارت تشخیص سؤالات آسان را به دست می‌آورید، در دیگری زمان را مدیریت می‌کنید و بسیاری از تجربه‌های دیگر که با حضور پیوسته در آزمون ها می‌توانید کسب کنید.